YEAR: 2011

PREVIOUS 25-Dec-2011 NEXT

StartStopStudyX-cenY-cenObs. Title
01:47:4102:49:21Atlas_60 782.1 -292.6EIS spectral atlas
08:16:4109:18:21Atlas_60 779.7 -292.2EIS spectral atlas
15:12:4116:14:21Atlas_60 777.4 -291.9EIS spectral atlas
21:49:4022:51:20Atlas_60 774.9 -291.4EIS spectral atlas